EtherGem EGEM

¥0.014

挖矿信息

全网难度
153,751,378,052
核心算法
Ethash

收益信息

日理论产出:
3088.56 EGEM / GHash
日理论收益:
¥42.4523 / GHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
pool.egem.io
4772092290
26 0 0
comining.io
3573236854
36 0 0
egem.solopool.org
3015303289
13 0 0
egem.clona.ru
499999999
3 0 0
egem.minerpool.net
366467117
6 0 0
egem-solo.cryptodig.ru
188552188
1 0 0
egem.cubepool.eu
0
0 0 0
terrahash.cc
0
0 0 0
egem.protonmine.io
0
0 0 0
egem.europool.me
0
0 0 0
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
vii 78000000 230.0 W 3.311256 元 19.867536 元
2080Ti 52500000 220.0 W 2.22873 元 13.37238 元
1080Ti 49500000 190.0 W 2.101374 元 12.608244 元
vega64 40000000 230.0 W 1.69808 元 10.18848 元
2080 36900000 190.0 W 1.5664788 元 9.3988728 元
2070 36900000 150.0 W 1.5664788 元 9.3988728 元
vega56 36500000 210.0 W 1.549498 元 9.296988 元
1080 34000000 150.0 W 1.443368 元 8.660208 元
1070Ti 30500000 130.0 W 1.294786 元 7.768716 元
580 30200000 135.0 W 1.2820504 元 7.6923024 元
1070 30000000 120.0 W 1.27356 元 7.64136 元
480 29500000 135.0 W 1.252334 元 7.514004 元
fury 29000000 220.0 W 1.231108 元 7.386648 元
570 27900000 120.0 W 1.1844108 元 7.1064648 元
2060 27600000 130.0 W 1.1716752 元 7.0300512 元
470 26000000 120.0 W 1.103752 元 6.622512 元
1660Ti 25700000 90.0 W 1.0910164 元 6.5460984 元
10606 22500000 90.0 W 0.95517 元 5.73102 元
1660 20500000 90.0 W 0.870266 元 5.221596 元
380 19000000 140.0 W 0.806588 元 4.839528 元
1050Ti 13900000 70.0 W 0.5900828 元 3.5404968 元
# 交易所 交易对 价格 24小时成交量

显示交易量前10的交易